สวัสดีเวลาพบบล็อก

น้องกวาง

น้องกวาง
จัดหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550

กลอนแด่พ่อ

พ่อคือพ่อหนึ่งในดวงใจลูก
คอยปลูกฝังอบรมบ่มนิสัย
อนาคตของลูกจะไปไกล
หากดวงใจพ่อ-ลูกยังผูกพัน

ไม่มีความคิดเห็น: