สวัสดีเวลาพบบล็อก

น้องกวาง

น้องกวาง
จัดหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550

กลอนปีใหม่นะค่ะ

ถึงวาระดิถีปีใหม่แล้ว
ให้ผ่องแผ้วปรีดิ์ดีเกษมสันต์
พรใดเลิศสุขประเสริฐบังเกิดพลัน
แด่ทุกท่านทั่วหน้าสถาวร

ไม่มีความคิดเห็น: